Η μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος της εταρίας ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ, που δραστηριοποιείται στην επαρχία Πάφου και συγκεκριμένα  στη περιοχή Πόλης Χρυσοχούς, ανήκει στο τομέα του σκυροδέματος από το 1992 με συνολική ετήσια δυναμικότητα παραγωγής 250.000 κυβικά μέτρα.

Η εταιρία ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ παράγει όλες τις ποιότητες σκυροδέματος με τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό σκυροδέματος προδιαγραφές:

  • C8/C10
  • C12/C15
  • C16/C20
  • C20/C25
  • C25/C30
  • C30/C37

Η εταιρία παράγει επίσης και ειδικές συνθέσεις σκυροδέματος ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών της και σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο χημικό της εταιρίας.

Πιστοποιημένη με σύστημα ISO 9001:2000, εγγυάται την ποιότητα σε όλα τα στάδια παραγωγής της και τελικά της ικανοποίηση των πελατών της.

Στις εγκαταστάσεις μας υπάρχει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ελέγχου ποιότητας στο οποίο ελέγχουμε δειγματοληπτικά τα παραγόμενα προϊόντα μας σε καθημερινή βάση.

Ειδικά μηχανήματα ελέγχουν την αντοχή και την σκληρότητα του μπετόν καθώς την ποιότητα των Α' υλών.

Οι ειδικοί αποθηκευτικοί χώροι προστατεύουν το τσιμέντο και γενικότερα όλες τις Α' ύλες από την υγρασία και το κρύο.