Αναζήτηση Webmail
 Μπετόν Κύπρος

 

Το μπετόν στη Κύπρο είναι κυρίαρχο και σε πολλές περιπτώσεις αναντικατάστατο δομικό υλικό ευρείας χρήσης.

Παράγεται με ανάμειξη κατάλληλα μελετημένου μείγματος αδρανών υλικών, τσιμέντου, νερού και χημικών προσθέτων, ενώ γίνονται έρευνες και προσπάθειες ώστε στο άμεσο μέλλον να μπορούν να ενσωματωθούν στην παραγωγή του και άλλα υλικά όπως τα βιομηχανικά απόβλητα (π.χ. τέφρα) ή υλικά από κατεδαφίσεις (ανακύκλωση).

Θεωρητικά ένα καλό μπετόν θα πρέπει να έχει τον ίδιο "κύκλο ζωής" με το πέτρωμα από το οποίο αποτελείται. Το μπετόν είναι ένα σύνολο από νερό, άμμο, χαλίκια και τσιμέντο. Το τσιμέντο παρασκευάζεται από ασβεστόλιθους. Το ρευστό σκυρόδεμα "ρίχνεται" μέσα από σωλήνες οι οποίοι συνδέονται με την μπετονιέρα ως άμορφη μάζα και στη συνέχεια "στρώνεται". Στη Κύπρο μετά την πάροδο 28 ημερών έχει πλήρως σταθεροποιηθεί και η αντοχή του φτάνει τα απαιτούμενα όρια που προβλέπονται από τις προδιαγραφές. Η διαδικασία πήξης του συνεχίζεται σχεδόν επ' άπειρον.

sitemap  |  Μπετόν Κύπρος  |  Έτοιμο μπετόν Κυπρος  |  Έτοιμο μπετόν  |  Λατομικά Υλικα  |  Μεταφορές αμμοχάλικων και εκσκαφές  |  Έτοιμο Σκυρόδεμα  |  Έτοιμο Σκυρόδεμα Κύπρος  |  Λατομία  |  Λατομεία  |  Λατομεία Κύπρος  |  Μηχανήματα Λατομείων  |  Μηχανήματα Λατομίων  |  Σκυρόδεμα  |  Μηχανήματα Σκυροδέματος  |  Μπετόν  |  Μπετονιέρες  |  Μπετονιέρες Σκυροδέματος  |  Αντλίες Σκυροδέματος  |  Αντλίες  |  Τσιμέντο  |  Άμμος  |  Υλικά  |  Αδρανή Υλικά  |  Αδρανή για Σκυρόδεμα  |  Πρόσθετα Σκυροδέματος  |  ISO 9001 Design and Development by ideaseven.com