Αναζήτηση Webmail
 Ιστορία του σκυροδέματος (Έτοιμο Μπετόν)

Σκυρόδεμα ή αλλιώς έτοιμο μπετόν είναι η ανάμιξη αδρανών υλικών -άμμου, τσιμέντου, νερού και προσμίκτων. Είναι αναμφισβήτητο ότι το σκυρόδεμα είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο δομικό υλικό, ένα υλικό το οποίο στην κυριολεξία έχει σφραγίσει τον 20ο αιώνα. Οι αναφορές για χρήση σκυροδέματος χάνονται στην αρχαιότητα καθώς κονιάματα και σκυρόδεμα έχει αποδειχθεί ότι χρησιμοποιούσαν οι Αιγύπτιοι, οι Έλληνες, στην Μεσοποταμία και αλλού, ενώ οι Ρωμαίοι χρησιμοποιώντας ποζολάνη ως συνδετικό υλικό έκαναν μια πληθώρα έργων από σκυρόδεμα, όπως υδραγωγεία, στάδια και αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα δρόμων.
Η πραγματική όμως έκρηξη στη χρήση του σκυροδέματος έρχεται τον 20ο αιώνα. Όπως θα θυμούνται οι παλαιότεροι και όπως όλοι πιθανώς έχουμε δει σε παλιές ταινίες ή φωτογραφίες, το σκυρόδεμα αρχικά παρασκευαζόταν επιτόπου στην οικοδομή -με άμμο τσιμέντο και νερό- και η σκυροδέτηση γινόταν με καρότσια και "ντενεκέδες" ενώ ανέβαινε στους ορόφους με αναβατόρια ή γερανούς.
Η μεταφορά του σκυροδέματος γίνεται πλέον με αυτοκίνητα - αναμικτήρες (βαρέλες) και η σκυροδέτηση με αντλίες σκυροδέματος.
Σημαντική πρόοδος πρέπει να θεωρηθεί επίσης και η εισαγωγή της χρήσης των χημικών προσθέτων υλικών του σκυροδέματος και ειδικότερα των υπερ-ρευστοποιητικών (1980). Τα υλικά αυτά, έδωσαν τη δυνατότητα παρασκευής σκυροδεμάτων μεγάλης αντοχής και ανθεκτικότητας, γεγονός που δημιούργησε το σκυρόδεμα υψηλής επιτελεστικότητας.
Σήμερα οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και πραγματικά είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς το μέλλον.
sitemap  |  Μπετόν Κύπρος  |  Έτοιμο μπετόν Κυπρος  |  Έτοιμο μπετόν  |  Λατομικά Υλικα  |  Μεταφορές αμμοχάλικων και εκσκαφές  |  Έτοιμο Σκυρόδεμα  |  Έτοιμο Σκυρόδεμα Κύπρος  |  Λατομία  |  Λατομεία  |  Λατομεία Κύπρος  |  Μηχανήματα Λατομείων  |  Μηχανήματα Λατομίων  |  Σκυρόδεμα  |  Μηχανήματα Σκυροδέματος  |  Μπετόν  |  Μπετονιέρες  |  Μπετονιέρες Σκυροδέματος  |  Αντλίες Σκυροδέματος  |  Αντλίες  |  Τσιμέντο  |  Άμμος  |  Υλικά  |  Αδρανή Υλικά  |  Αδρανή για Σκυρόδεμα  |  Πρόσθετα Σκυροδέματος  |  ISO 9001 Design and Development by ideaseven.com