Αναζήτηση Webmail
 Πρόσθετα σκυροδέματος

Πρόσθετο ή βελτιωτικό σκυροδέματος ονομάζεται κάθε πρόσμικτο υλικό, σε μορφή σκόνης ή υγρού, που όταν ενσωματωθεί στη μάζα του σκυροδέματος κατά την διαδικασία παραγωγής του, βελτιώνει τις ιδιότητες του νωπού ή του σκληρυθέντος σκυροδέματος.

Τα πρόσθετα υλικά χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, ανάλογα με τον τρόπο δράσης τους στο σκυρόδεμα:
  • Στα κυρίως πρόσθετα υλικά όπου η λειτουργία τους είναι χημική ή συρικοχημική και είναι συνήθως υγρής μορφής. Προστίθενται σε μικρή ποσότητα αναλογικά (από 0,2-2,0% επί της ποσότητας του τσιμέντου] χωρίς να επηρεάζουν την σύνθεση του σκυροδέματος και
  • Στις προσθήκες, οι οποίες είναι συνήθως ξηράς μορφής, τοποθετούνται δε σε τέτοια ποσότητα ώστε, τις περισσότερες φορές, να γίνεται επέμβαση στη μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος, καθώς τα πρόσμικτα αυτά συμβάλουν στην τροποποίηση της.

Εκτός όμως από τις παραπάνω κατηγορίες υπάρχουν πρόσθετα υλικά τα οποία δεν προστίθενται στην μάζα του σκυροδέματος, κατά την παραγωγή του, αλλά εφαρμόζονται κυρίως επιφανειακά, πριν ή μετά τη διαδικασία διάστρωσης του:
  •  επιφανειακά, για την περίπτωση εξασφάλισης της ομαλής ενυδάτωσης, μειώνοντας την πρόωρη απώλεια του νερού ανάμιξης, χωρίς την διαταραχή της πήξης του σκυροδέματος
  •  με την χρήση ειδικού λεπτόρρευστου συνθετικού υγρού [λάδι] για τη βελτίωση της τελικής εμφάνισης του σκυροδέματος και της εξασφάλισης ευκολίας αποκόλλησης του από τους ξυλότυπους, μεταλλότυπους ή πλαστικότυπους ή
  • με τον ψεκασμό υδατικού διαλύματος με σκοπό την επιβράδυνση της σκλήρυνσης της επιφάνειας του σκυροδέματος, επιτυγχάνοντας καλύτερη πρόσφυση [συνάφεια] με τις επόμενες σκυροδετήσεις ή για καθαρά αισθητικούς - αρχιτεκτονικούς λόγους.
sitemap  |  Μπετόν Κύπρος  |  Έτοιμο μπετόν Κυπρος  |  Έτοιμο μπετόν  |  Λατομικά Υλικα  |  Μεταφορές αμμοχάλικων και εκσκαφές  |  Έτοιμο Σκυρόδεμα  |  Έτοιμο Σκυρόδεμα Κύπρος  |  Λατομία  |  Λατομεία  |  Λατομεία Κύπρος  |  Μηχανήματα Λατομείων  |  Μηχανήματα Λατομίων  |  Σκυρόδεμα  |  Μηχανήματα Σκυροδέματος  |  Μπετόν  |  Μπετονιέρες  |  Μπετονιέρες Σκυροδέματος  |  Αντλίες Σκυροδέματος  |  Αντλίες  |  Τσιμέντο  |  Άμμος  |  Υλικά  |  Αδρανή Υλικά  |  Αδρανή για Σκυρόδεμα  |  Πρόσθετα Σκυροδέματος  |  ISO 9001 Design and Development by ideaseven.com