Αναζήτηση Webmail
 Άμμος

Το σύνολο κόκκων ή λεπτών θραυσμάτων ορυκτών ή πετρωμάτων ονομαζεται άμμος. Οι κόκκοι της άμμου προέρχονται ως επί το πλείστον από την αποσάθρωση των πετρωμάτων και μερικές φορές από την κατάθρυψή τους. Ανάλογα με το μέγεθος των κόκκων που επικρατούν, η άμμος λέγεται χοντρή, μέση και λεπτή ή ψιλή (0,2- 0,02 χιλιοστ.).

Ανάλογα με το είδος των υλικών που περιέχονται σε μεγαλύτερη ποσότητα στην άμμο, λέγονται χαλαζιακοί, γλαυκοφανιτικοί, μαρμαρυγιακοί, γρανιτοφόροι, αστριούχοι, και λιγνιτούχοι. Όταν η άμμος είναι χρωματισμένη κόκκινη από οξείδια του σιδήρου, λέγεται σιδηρικός ή σιδηρούχος άμμος.

Επίσης είναι δυνατό να είναι αργιλούχος, βιτουμενούχος, χουμοφόρος και ασβεστολιθικός. Η ηφαιστειακή άμμος σκορπίζεται στον αέρα κατά τις εκρήξεις των ηφαιστείων.

Ανάλογα με τη φύση των συστατικών της, η άμμος χρησιμοποιείται με πολλούς τρόπους. Η άμμος που αποτελείται από κόκκους καθαρού διοξειδίου του πυριτίου χρησιμοποιείται στην υαλουργία για την κατασκευή του υάλου. Η δομική άμμος που χρησιμοποιείται στα κονιάματα είναι προϊόν προσχωσιγενές. Ασβεστολιθική και πυριτική άμμος εξάγεται από ορυχεία επιφάνειας, που λέγονται αμμωρυχεία.

Ένα άλλο είδος άμμου είναι η άμμος των χυτηρίων, που χρησιμεύει για την κατασκευή μητρών και πρέπει να παρουσιάζει διάφορες ιδιότητες, κυρίως πλαστικότητα και συνοχή, για να είναι οι μήτρες λεπτές και διαρκείας: Να είναι πυρίμαχη, να μην αποσυντίθεται ή παραμορφώνεται λόγω επαφής με το λιωμένα σίδηρο, να είναι πορώδης και περατή.
sitemap  |  Μπετόν Κύπρος  |  Έτοιμο μπετόν Κυπρος  |  Έτοιμο μπετόν  |  Λατομικά Υλικα  |  Μεταφορές αμμοχάλικων και εκσκαφές  |  Έτοιμο Σκυρόδεμα  |  Έτοιμο Σκυρόδεμα Κύπρος  |  Λατομία  |  Λατομεία  |  Λατομεία Κύπρος  |  Μηχανήματα Λατομείων  |  Μηχανήματα Λατομίων  |  Σκυρόδεμα  |  Μηχανήματα Σκυροδέματος  |  Μπετόν  |  Μπετονιέρες  |  Μπετονιέρες Σκυροδέματος  |  Αντλίες Σκυροδέματος  |  Αντλίες  |  Τσιμέντο  |  Άμμος  |  Υλικά  |  Αδρανή Υλικά  |  Αδρανή για Σκυρόδεμα  |  Πρόσθετα Σκυροδέματος  |  ISO 9001 Design and Development by ideaseven.com