Αναζήτηση Webmail
 Τσιμέντο

Πως φτιάχνουμε τσιμέντο ?

Το τσιμέντο ως τελικό προϊόν είναι μία πολύ λεπτή σκόνη.

Για τη δημιουργία του τσιμέντου απαιτήται συνάλεση κλίνκερ, γύψου και ορισμένων φυσικών ή τεχνιτών υλικών σε μύλους τσιμέντου ανάλογους με αυτούς της ξήρανσης και της άλεσης.

Η δοσολογία αυτών των υλών πρέπει να είναι καθορισμένη και αυστηρώς ελεγχόμενη.

Οι διάφοροι τύποι τσιμέντων και το επίπεδο των αντοχών τους, που αποτελεί και το το σημαντικότερο χαρακτηριστικό τους, διαμορφώνονται από τη χημική σύσταση του κλίνκερ, το βαθμό άλεσης του τσιμέντου και την παρουσία ή όχι διάφορων πρόσθετων.

sitemap  |  Μπετόν Κύπρος  |  Έτοιμο μπετόν Κυπρος  |  Έτοιμο μπετόν  |  Λατομικά Υλικα  |  Μεταφορές αμμοχάλικων και εκσκαφές  |  Έτοιμο Σκυρόδεμα  |  Έτοιμο Σκυρόδεμα Κύπρος  |  Λατομία  |  Λατομεία  |  Λατομεία Κύπρος  |  Μηχανήματα Λατομείων  |  Μηχανήματα Λατομίων  |  Σκυρόδεμα  |  Μηχανήματα Σκυροδέματος  |  Μπετόν  |  Μπετονιέρες  |  Μπετονιέρες Σκυροδέματος  |  Αντλίες Σκυροδέματος  |  Αντλίες  |  Τσιμέντο  |  Άμμος  |  Υλικά  |  Αδρανή Υλικά  |  Αδρανή για Σκυρόδεμα  |  Πρόσθετα Σκυροδέματος  |  ISO 9001 Design and Development by ideaseven.com