Αναζήτηση Webmail
 Μηχανήματα Λατομίων

Οι συνθήκες του εργοταξίου σε ένα λατομίο δεν είναι οι ιδανικές. Η συνεχής μεταβολή του χώρου του εργοταξίου καθώς και συνεχόμενη προσβολή νέων μετώπων εργασίας, κάνουν την επιλογή και την διατήρηση των μηχανημάτων του λατομίου δύσκολη υπόθεση. Από την άλλη η διατήρηση συνεχώς ενός συγκεκριμένου κύκλου εργασιών και η επανάληψη του ίδιου κύκλου, επιβάλει την επιλογή μηχανημάτων συμβατών μεταξύ τους. Η εξέλιξη των μηχανημάτων τν λατομίων έχει συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και του χρόνου πραγματοποίησης ενός κύκλου εργασιών.

Αρκετά στοιχεία στη δομή ενός μηχανήματος λατομίου είναι καθοριστικά για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του κόστους. Μπορεί να γίνει μια κατηγοριοποίηση ως εξής.

  • Παράγοντες που αφορούν άμεσα τα μηχανήματα λατομίων , όπως η ευκινησία, η πρόσβαση σε ανώμαλα εδάφη, η ταχύτητα και δυνατότητα μεγάλων φορτίων, η δυνατότητα να ανταπεξέρχεται στο δεδομένο περιβάλλον, η μικρή κατανάλωση καυσίμων κ.α
  • Η δεξιοτεχνία και οι δυνατότητες του χειριστή που επιρεάζονται και από τον εξοπλισμό του λατομικού μηχανήματος. Συγκεκριμένα δεν είναι πλέον αμελητέος παράγοντας για την επιλογή ενός μηχανήματος η άνεση και η πολύ καλά οργανωμένη καμπίνα χειρισμού που είναι εφάμιλη ενός πολυτελούς επιβατικού αυτοκινήτου. Επίσης θέματα όπως η απόσβεση των κραδασμών και του θορύβου όπως και ύπαρξη απεριόριστης θέας από την καμπίνα είναι τα πλέον καθοριστικά.
  • Η ασφάλεια που προσφέρει το λατομικό μηχάνημα. Σήμερα τα μηχανήματα συμορφώνονται με διάφορα πρότυπα ασφαλείας και πιστοποιούνται. Ενδεικτικά αναφέρονται τα πρότυπα R.O.P.S. & F.O.P.S. (Rolling Over Protection Structure) & (Falling Object Protection Strucure).
  • Η πρόβλεψη για εύκολη συντήρηση και αντοχή στο χρόνο. Η γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στα σημεία που χρειάζονται συντήρηση και επισκευή. Η ποιότητα κατασκευής και η αντοχή των υλικών. Η ύπαρξη ειδικευμένου προσωπικού, ανταλλακτικών κ.α.

Τέλος θα αναφέρουμε κάποια ουσιώδη μηχανικά- τεχνικά των μηχανημάτων λατομίων χαρακτηριστικά τα οποία είναι σημαντικά ώστε ένα μηχάνημα να καταστεί συμφέρον(να μπορεί να αποσβεστεί γρήγορα, με το μικρότερο κόστος συντήρησης, και ταυτόχρονα να αποδώσει το μέγιστο σε παραγωγή έργου) , θα αναλυθούν παρακάτω σε σχέση με το κάθε μηχάνημα, αλλά ισχύουν σε όλα τα μηχανήματα, και είναι :

1. ΒΑΡΟΣ (tn)
2. ΜΙΚΤΗ ΙΣΧΥΣ (kw) [hp]
3. ΚΑΘΑΡΗ ΙΣΧΥΣ (kw) [hp]
4. ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ, ΠΛΑΤΟΥΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΛΠ, ΜΕ ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΟΥΒΑ, ΛΕΠΙΔΑ ΚΛΠ σε (mm)
5. ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ, ΠΛΑΤΟΥΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΜΕ ΚΟΥΒΑ ΒΑΘΙΑΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ, ΛΕΠΙΔΑ σε (mm)
6. ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΤΟ ΝΥΧΙ, ΔΥΝΑΔΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΑ m2 σε(tn)
7. ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΥΡΟ ΔΥΝΑΔΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΑ m2 σε (tn)
8. ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (lt/min)
9. ΠΙΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ (bar)
10. ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΥΧΙ, ΣΤΟΝ ΚΟΥΒΑ ή ΤΗΝ ΓΩΝΙΩΔΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ σε (tn)
11. ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΥΡΟ, ΣΤΟΝ ΚΟΥΒΑ ή ΤΗΝ ΓΩΝΙΩΔΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ σε (tn)
12. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΔΩΝ (m3)
13. ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ(mm), ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ
14. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΤΡΟΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΔΕΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
15. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
sitemap  |  Μπετόν Κύπρος  |  Έτοιμο μπετόν Κυπρος  |  Έτοιμο μπετόν  |  Λατομικά Υλικα  |  Μεταφορές αμμοχάλικων και εκσκαφές  |  Έτοιμο Σκυρόδεμα  |  Έτοιμο Σκυρόδεμα Κύπρος  |  Λατομία  |  Λατομεία  |  Λατομεία Κύπρος  |  Μηχανήματα Λατομείων  |  Μηχανήματα Λατομίων  |  Σκυρόδεμα  |  Μηχανήματα Σκυροδέματος  |  Μπετόν  |  Μπετονιέρες  |  Μπετονιέρες Σκυροδέματος  |  Αντλίες Σκυροδέματος  |  Αντλίες  |  Τσιμέντο  |  Άμμος  |  Υλικά  |  Αδρανή Υλικά  |  Αδρανή για Σκυρόδεμα  |  Πρόσθετα Σκυροδέματος  |  ISO 9001 Design and Development by ideaseven.com