Αναζήτηση Webmail
 Μονάδα παραγωγής Σκυροδέματος Πάφος (Ανατολικό)

Η μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος της εταρίας ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ, που δραστηριοποιείται στην επαρχία Πάφου και συγκεκριμένα  στη βιομηχανική περιοχή Ανατολικού, ανήκει στο τομέα του σκυροδέματος από το 2004 με συνολική ετήσια δυναμικότητα παραγωγής 350.000 κυβικά μέτρα.

Η εταιρία ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ παράγει όλες τις ποιότητες σκυροδέματος με τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό σκυροδέματος προδιαγραφές:

C8/C10
C12/C15
C16/C20
C20/C25
C25/C30
C30/C37

Η εταιρία παράγει επίσης και ειδικές συνθέσεις σκυροδέματος ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών της και σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο χημικό της εταιρίας.

Πιστοποιημένη με σύστημα ISO 9001:2000, εγγυάται την ποιότητα σε όλα τα στάδια παραγωγής της και τελικά της ικανοποίηση των πελατών της.

Στις εγκαταστάσεις μας υπάρχει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ελέγχου ποιότητας στο οποίο ελέγχουμε δειγματοληπτικά τα παραγόμενα προϊόντα μας σε καθημερινή βάση.

Ειδικά μηχανήματα ελέγχουν την αντοχή και την σκληρότητα του μπετόν καθώς την ποιότητα των Α' υλών.

Οι ειδικοί αποθηκευτικοί χώροι προστατεύουν το τσιμέντο και γενικότερα όλες τις Α' ύλες από την υγρασία και το κρύο.

sitemap  |  Μπετόν Κύπρος  |  Έτοιμο μπετόν Κυπρος  |  Έτοιμο μπετόν  |  Λατομικά Υλικα  |  Μεταφορές αμμοχάλικων και εκσκαφές  |  Έτοιμο Σκυρόδεμα  |  Έτοιμο Σκυρόδεμα Κύπρος  |  Λατομία  |  Λατομεία  |  Λατομεία Κύπρος  |  Μηχανήματα Λατομείων  |  Μηχανήματα Λατομίων  |  Σκυρόδεμα  |  Μηχανήματα Σκυροδέματος  |  Μπετόν  |  Μπετονιέρες  |  Μπετονιέρες Σκυροδέματος  |  Αντλίες Σκυροδέματος  |  Αντλίες  |  Τσιμέντο  |  Άμμος  |  Υλικά  |  Αδρανή Υλικά  |  Αδρανή για Σκυρόδεμα  |  Πρόσθετα Σκυροδέματος  |  ISO 9001 Design and Development by ideaseven.com