Αναζήτηση Webmail
 Βιογραφικό Εταιρείας

Η Εταιρεία ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ συστάθηκε την 27 Φεβρουαρίου 1989 ως μεταφορική Εταιρεία και διενεργούσε μεταφορές υλικών - αμμοχάλικων και εκσκαφές. Μετά παρέλευση των χρόνων και συγκεκριμένα το 1992, λαμβάνοντας υπόψη με την ανάπτυξη της περιοχής Πόλης Χρυσοχούς έγινε η αγορά του πρώτου Εργοστασίου Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος το οποίο εγκαταστάθηκε σε ενοικιασμένο τεμάχιο στην Πόλη Χρυσοχούς.

Το 1996 έγινε η εξαγορά της Εταιρείας Κ.Π.Τσαδιώτης η οποία επίσης κατασκεύαζε και προμήθευε Έτοιμο Σκυρόδεμα. Το εργοστάσιο της ήταν εγκατεστημένο στη περιοχή Ανδρολίκου. Τα δυο Εργοστάσια κατασκεύαζαν και προμήθευαν σύγχρονως όλη την περιοχή Πόλης Χρυσοχούς σε Έτοιμο Σκυρόδεμα. Οι αγορές μηχανημάτων γίνονταν σταδιακά με την αύξηση του κύκλου εργασιών. Το 1998 έγινε η αγορά νέου σύγχρονου εργοστάσιου Έτοιμου Σκυροδέματος και έτσι τα δύο προηγούμενα τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Επίσης το ενοικιασμένο τεμάχιο που ήταν εγκατεστημένο το πρώτο εργοστάσιο αγοράστηκε από την Εταιρεία.

Ο ανταγωνισμός ήταν η κύρια αιτία που ώθησε την οικογένεια Θεολόγου στις αρχές του 2000 στην πώληση του 75% των μετοχών της Εταιρείας στην Westside Enterprises Ltd. Oι εργασίες της Εταιρείας επεκτάθηκαν στην περιοχή Πέγειας και Πάφου και κατά συνέπεια έγιναν μεγάλες αγορές μηχανημάτων για την καλή λειτουργία και εξυπηρέτηση των πελατών. Μετά από συμφωνία το 40% των μετοχών επιστράφηκε στην οικογένεια Θεολόγου το Σεπτέμβριο 2002.

Το Φεβρουάριο του 2003 η Εταιρεία ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ προχώρησε σε συμφωνία με την Εταιρεία C & A Simonos Ltd για λατομείο στην Ανδρολίκου, έτσι προχώρησε στην πώληση λατομικών υλικών και σε τρίτους, αυξάνοντας έτσι περισσότερο τις πωλήσεις της Εταιρείας. Ως επακόλουθο έγιναν αγορές νέων μηχανημάτων και ιδικά σπαστήρων για την καλύτερη λειτουργία και ποιότητα των λατομικών υλικών.

Την 1 Ιουλίου 2003 γίνεται η εξαγορά της Εταιρείας Westside Construction Ltd, στην οποία άνηκε η C & Α Simonos Ltd και το υπόλοιπο 35% της Γεννάδιου Θεολόγου & Υιοί Λτδ. Η Εταιρεία μέσα στα πλαίσια επέκτασης της από το 2001 έκανε τις απαραίτητες ενέργειας για την εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας για εγκατάσταση νέου Εργοστασίου Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος, στη Αγία Βαρβάρα στην Πάφο, σε τεμάχιο που έχει ενοικιαστεί από την Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου.

Μετά από πάροδο δυο χρόνων στις 26 Σεπτεμβρίου 2003 η Άδεια εξασφαλίστηκε και η Εταιρεία προχωρεί στην αγορά και εγκατάσταση του νέου εργοστάσιου, στην περιοχή Πάφου. Στις 6 Ιουνίου 2004 το εργοστάσιο Έτοιμου Σκυροδέματος, στην περιοχή του Ανατολικού τέθηκε σε λειτουργία, προμηθεύοντας ολόκληρη την επαρχία της Πάφου και μέχρι το Πισσουρι Έτοιμο Σκυρόδεμα. Στις αρχές του 2005 η θυγατρική εταιρεία Λατομεία Γεννάδιος Θεολόγου & Υιοί Λτδ ξεκινά εγκατάσταση Λατομείου στο Μιτσερό στην Επαρχία Λευκωσία. Έτσι ξεκινούν οι εργασίες με πολύ γρήγορους ρυθμούς με στόχο σε 8 μήνες το Λατομείο να είναι σε θέση να λειτουργήσει και να προμηθεύει με λατομικά υλικά την επαρχία Λευκωσίας.
sitemap  |  Μπετόν Κύπρος  |  Έτοιμο μπετόν Κυπρος  |  Έτοιμο μπετόν  |  Λατομικά Υλικα  |  Μεταφορές αμμοχάλικων και εκσκαφές  |  Έτοιμο Σκυρόδεμα  |  Έτοιμο Σκυρόδεμα Κύπρος  |  Λατομία  |  Λατομεία  |  Λατομεία Κύπρος  |  Μηχανήματα Λατομείων  |  Μηχανήματα Λατομίων  |  Σκυρόδεμα  |  Μηχανήματα Σκυροδέματος  |  Μπετόν  |  Μπετονιέρες  |  Μπετονιέρες Σκυροδέματος  |  Αντλίες Σκυροδέματος  |  Αντλίες  |  Τσιμέντο  |  Άμμος  |  Υλικά  |  Αδρανή Υλικά  |  Αδρανή για Σκυρόδεμα  |  Πρόσθετα Σκυροδέματος  |  ISO 9001 Design and Development by ideaseven.com